ressamlar, ünlü ressamlar
facebook
twitter
pinterest
google plus
google plus
google plus
Ünlü Ressamlar
Cadı Ayini / Witches Sabbath

Cadı Ayini / Witches Sabbath

Francisco Goya. 1789. Tuval üzerine yağlıboya. 44 x 31 cm. Museo Lázaro Galdiano, Madrid.