ressamlar, ünlü ressamlar
facebook
twitter
pinterest
google plus
google plus
google plus
Ünlü Ressamlar
Jan Six / Portrait of Jan Six

Jan Six / Portrait of Jan Six

Rembrandt van Rijn. 1654. Tuval üzerine yağlıboya. 112 x 102 cm. Foudation Six, Amsterdam.